Veelgestelde vragen

Waarom deze app?

Uit cijfers van de Landelijke Trauma Registratie blijkt dat in Nederland 33% van de ernstig gewonde patiënten niet naar een level 1-traumacentrum wordt gebracht (ondertriage). Ernstig gewonde patiënten moeten naar een level 1-traumacentrum worden gebracht om hun kans op overleving te vergroten en levenslange handicaps te verkleinen. In 2016 heeft het Zorginstituut Nederland een nieuwe landelijke norm gesteld: 90% van de ernstig gewonde patiënten dient naar een level 1-traumacentrum te worden gebracht. Om de pre-hospitale trauma triage te verbeteren is daarom een nieuw protocol ontwikkeld, gebaseerd op analyse van alle volwassen traumapatiënten van de regio Midden-Nederland. Dit protocol is verwerkt in de Trauma Triage App. Deze app herkent meer dan 90% van de ernstig gewonde patiënten.Waarom is ondertriage een probleem?

Wanneer een ernstig gewonde patiënt niet naar een level 1-traumacentrum getransporteerd wordt is er sprake van ondertriage. Level 1-traumamcentra zijn er volledig op ingericht om ernstig gewonde patiënten op te vangen. Zo staat er bijvoorbeeld dag en nacht een gespecialiseerd team klaar om de patiënten snel en adequaat te behandelen. In level 2- en 3-traumacentra krijgen mild en matig gewonde patiënten een goede behandeling, deze centra zijn er echter niet op ingericht om ernstig gewonde patiënten op te vangen. Het is dan ook van levensbelang dat ernstig gewonde patiënten naar een level 1-traumacentrum worden getransporteerd om hun kans op overleving te vergroten en op levenslange handicaps te verkleinen.Hoe accuraat is het protocol in het LPA? (Keuze ziekenhuis 12.3)

Door dit protocol wordt ‘slechts’ 36% van de ernstig gewonde patiënten herkend. Het protocol blijkt dus niet voldoende ondersteuning te bieden. Wereldwijd worden soortgelijke protocollen gebruikt, deze zijn echter ook niet in staat om het merendeel van de ernstig gewonde patiënten te herkennen, zoals beschreven in een recent gepubliceerde review van de literatuur.Draagt de eigen inschatting van de ambulanceverpleegkundigen bij aan de kwaliteit van triage?

Absoluut. Dat blijkt ook wel, want ondanks dat het protocol slechts 36% van de ernstig gewonde patiënt herkent, wordt in Nederland twee derde van de ernstig gewonde patiënten naar een level 1-traumacentrum gebracht. Het blijkt soms lastig (zonder de specialistische apparatuur van een ziekenhuis) hierin in alle gevallen de beste keuze te maken. In het kader van optimale patiëntenzorg streven we altijd naar verbetering. In de app is een nieuw protocol verwerkt en wordt de inschatting door de ambulanceverpleegkundige meegenomen. Dit is de enige app ter wereld waarin deze inschatting meegenomen wordt.Hoe werkt TTapp?

Op basis van een analyse van volwassen traumapatiënten die een A1-urgentie toegewezen hebben gekregen vanuit de meldkamer is een algoritme ontwikkelt. Dit algoritme voorspelt of de traumapatiënt ernstig gewond is of niet. Het ontwikkelde algoritme is verwerkt in de TTapp, zodat de voorspellende items gemakkelijk ingevuld kunnen worden. De app zal, op basis van de ingevoerde parameters, een advies geven over het level traumacentrum waar de patiënt heen getransporteerd moet worden.Voor welke patiënten is de TTapp bedoeld?

Patiënten die een A1 urgentie vanuit de meldkamer hebben gekregen. Patiënten waarbij wordt getwijfeld of ze naar een level -1 of level 2-traumacetrum gebracht moeten worden. De kwaliteit van de TTapp in andere populaties (bijv. op festivals) is onzeker en we adviseren de app hier dan ook niet te gebruiken.Waar is de TTapp verkrijgbaar?

De TTapp is momenteel alleen beschikbaar voor het personeel van de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht. De app zal in de komende tijd gefaseerd uitgerold worden naar andere regio’s, in het kader van een pilotstudie. De app is niet beschikbaar voor particulier gebruik en kan daarom ook niet gevonden worden in de Google Play of App Store.Is er onderzoek gedaan naar de TTapp?

Het algoritme dat gebruikt wordt in de app is gebaseerd op epidemiologisch onderzoek waarbij eerst de huidige situatie in kaart is gebracht en vervolgens een nieuwe formule is ontwikkeld om ernstig letsel te herkennen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de bijbehorende medische literatuur, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij u hierin proberen te voorzien.Recent is een onderzoek gepubliceerd waarin de kwaliteit van de triage in Midden-Nederland is geanalyseerd. U kunt het artikel hier lezen.Wat gebeurt er met de data uit de TTapp?

De TTapp wordt nu in de vorm van een pilotstudie getest. Verschillende aspecten van de app worden in deze studie getest, waaronder: de bruikbaarheid in de praktijk, implicaties voor de patiëntenstromen en meer. Op basis van de pilot zal de app worden verbeterd en in de toekomst worden afgestemd op een nieuwe participerende regio.Wil uw RAV-regio gebruik maken van de app?

Wanneer uw RAV-regio de app ook wil gebruiken of meer informatie wenst, dan verzoeken wij u dit voor te leggen aan de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) van uw RAV en deze contact met ons op laten nemen. U kunt ook zijn of haar contactgegevens achterlaten; in dat geval zullen wij contact opnemen.Wat is het verschil tussen Nederlandse en Amerikaanse traumacentra?

De definities voor de levelindeling van de traumacentra verschillen per land. In verschillende landen, zoals in Amerika, is de levelindeling zo gedefinieerd dat de level 1- en 2-traumacentra de faciliteiten moeten hebben om ernstig gewonde patiënten te kunnen behandelen. In Nederland is de levelindeling zo gedefinieerd dat enkel de level 1-traumacentra deze faciliteiten hebben.

Wilt u meer weten of TTapp in uw regio gebruiken?

* Deze velden zijn verplicht